Pravidla a podmínky užívání

Bonusway Etiketa

Tým Bonusway by vám chtěl nabídnout ty nejlepší bonusy za vaše online nákupy. Proto jsme vytvořili krátkou etiketu, kterou doufáme, že se všichni naši uživatelé budou řídit - což nám umožní nabízet skvělé bonusy za nákupy i v budoucnu.

Bonusway Etiketa:

1. Registrace a využívání našich služeb je zcela zdarma.

2. Vámi získané bonusy budou schváleny, jakmile online prodejce schválí váš nákup. Pokud vrátíte zakoupené produkty, nebo zrušíte svou objednávku, nebudete vám za nákup připsán žádný bonus.

3. Bonusy, které jste nasbírali na vašem Bonusway účtu si můžete převést přímo na váš bankovní účet. Pokud si to budete přát, můžeme vám tyto bonusy automaticky posílat na účet vždy, když dosáhnete limitu pro výběr.

Zde je naše etiketa v hlavních bodech. Naše plné smluvní podmínky naleznete níže.

 

Pravidla a podmínky užívání

V3, 2021-7-31

1. Úvod

Tato Smlouva je právním dokumentem, který určuje vaše práva a povinnosti a práva a povinnosti Bonusway ("my", "nás" nebo "Bonusway") související s touto stránkou a službou. Registrací u služby Bonusway dáváte najevo, že jste si přečetli a porozuměli obsahu této Smlouvy v plném rozsahu. Registrací také vyslovujete souhlas s tím, že jste s Bonusway uzavřeli tuto Smlouvu v plném rozsahu a s podmínkami této Smlouvy. Uvědomujete si, že tato Smlouva se může čas od času změnit podle části 16 níže. Jednotlivci, kteří se registrují u Bonusway, si zároveň vytvoří "Uživatelské jméno" a stanou se "Uživatelé".

2. Bonusway služby

Služba Bonusway umožňuje Uživatelům sbírat bonus od Obchodníků jako provizi za určité nákupy, které uskutečnili na stránkách Obchodníků. Aby mohl uživatel získat tento bonus od Obchodníka, musí potvrdit, že nákup uživatele je sledován pomocí cookies, skutečný, platný a úspěšně dokončen: tj. Uživatel zaplatil nákup Obchodníkovi a obdržel nákup a Uživatel dále nepodal proti Obchodníkovi žádnou stížnost v zákonném časovém limitu. Hotový nákup uvedený výše je transakce splňující požadavky. Někdy k tomu dojde okamžitě. Nejčastěji Obchodníci zpracovávají nákupní transakce až po ukončení období návratnosti zakoupených produktů. To může trvat déle než 30 dní. Navíc Bonusway bude muset od Obchodníka obdržet plnou provizi za transakce splňující požadavky, aby Bonusway mohl připsat Uživateli jeho Bonusy. Nicméně Bonusway nenese odpovědnost za možné selhání systémů Obchodníků a případné nenahlášení údajů o prodeji.

Definice - Bonus je součet peněz, které uživatel obdrží poté, co správně provedl transakci splňující požadavky prostřednictvím Bonusway.

Definice - sledovaná transakce je např. nákup, který byl proveden správně prostřednictvím služby Bonusway a který byl Obchodníkem zaregistrován. Sledovaná transakce je stav, kdy ještě není žádná záruka, že uživateli bude za danou transakci připsán Bonus.

3. Získání uživatelského jména

Musíte vám být nejméně 16 let, abyste se mohli zaregistrovat u Bonusway. Jedna osoba může mít u Bonusway pouze jedno uživatelské jméno. Pro registraci u Bonusway můžete být občanem jakékoli země, nicméně pokud jste občanem Spojených států, bohužel se u Bonusway registrovat nemůžete. Do služby je nutné se zaregistrovat poskytnutím přesných a aktuálních osobních údajů - včetně vašeho skutečného jména, adresy a všech dalších požadovaných informací. Pokud jste požádáni o informace o vašem bankovním účtu a další informace týkající se účtu, na kterém chcete přijímat platby (způsob platby) a poskytnete je, a) musíte potvrdit, že máte nárok oprávněně využívat tuto platební metodu, a b) potvrzujete, že chcete získat platbu bonusů konkrétně prostřednictvím výše uvedené platební metody. Tyto informace musíte aktualizovat pomocí svého uživatelského jména. Vezměte prosím na vědomí, že způsob platby (například váš bankovní účet nebo PayPal) může obsahovat konkrétní pravidla týkající se maximálních a minimálních plateb, které můžete obdržet prostřednictvím této metody platby.

4. Bonus

Poté, co Uživatel úspěšně uzavřel transakci splňující požadavky a obdržel odpovídající Bonus od Obchodníka, bude tento Bonus převeden na Uživatelův Bonusway účet. V závislosti na Obchodníkovi nemusí tento Bonus nezbytně zahrnovat podíl nákladů na poštovné, nebo daň z přidané hodnoty za zakoupený produkt. Bonusway si vyhrazuje právo rozhodnout, jakou část Bonusu, který jsme dostali od Obchodníka pošleme Uživateli. Bonus je plně vlastněn společností Bonusway a Uživatel na něj nemá žádná práva, dokud nebude hotovost převedena na bankovní účet Uživatele. Vyhrazujeme si právo zrušit převody Bonusů vyplacené na bankovní účet Uživatele, pokud zjistíme, že Uživatel vážným způsobem porušil tuto Smlouvu. Vezměte prosím na vědomí, že existuje mnoho různých situací, kdy transakce splňující požadavky Obchodníka není transakce, která vyhovuje všem požadavkům, nebo nehromadí žádný Bonus. Existují různé situace, kdy Bonus není možno Uživateli vyplatit a tak zcela a neodvolatelně propadá Bonusway; To je například když:

A. Platba v hotovosti, kterou obdržíme od Obchodníka, nesouvisí s žádnou transakcí, která vyhovuje požadavkům, ani se jménem uživatele (např. v situaci, kdy se uživatel při vykonání nákupu nepřihlásil do služby Bonusway).

B. Transakce, s níž Bonus souvisí, je zrušena po jejím uskutečnění (buď v rámci práva vrátit určité nákupy nebo z jiného důvodu).

C. Bonus je registrován na Uživatele nebo uživatelské jméno, které:

     1. Bylo zakázáno v souladu s oddílem 8 této Smlouvy,

     2. Souvisí s podvodnými činnostmi nebo porušením této Smlouvy,

     3. Je užíváno na nákupy jménem jiného nebo v jeho prospěch,

     4. Nebylo déle než 12 měsíců aktivní

5. Duševní vlastnictví

Stažením nebo zahrnutím jakéhokoli materiálu do služby Bonusway nám Uživatel uděluje:

A. (Včetně práva na udělení sublicencí) využívat, kopírovat a distribuovat uvedený materiál prostřednictvím služby Bonusway a všech dalších interaktivních služeb, které my nebo jednotlivci, které máme pod licencí, využívají k aktivitám služby Bonusway (nebo službám založeným na službě Bonusway) a

B. Jiným Uživatelům (prostřednictvím nás na základě výše uvedené licence) nevýlučné, osobní, nepřevoditelné právo na prohlížení relevantního materiálu.

Jste také srozuměni s tím, že veškerý obsah, práva k ochranným známkám a dalším možným duševním vlastnictvím ve službách služby Bonusway (včetně materiálů, jejíchž produkcí Uživatelé nebo Obchodníci přispěli) spadají pod naše vlastnictví nebo jsou nám licencovány. Kopírování materiálu z webových stránek je snadné, ale to neznamená, že je legální. Kvůli tomu nikdo nesmí kopírovat, sdílet, veřejně zobrazovat nebo vytvářet službu odvozenou od služby Bonusway nebo jakýkoliv materiál, který je majetkem Bonusway, pokud jsme k tomu neposkytli předchozí specifické písemné oprávnění. 

6. Zásady ochrany osobních údajů

Naše zásady ochrany osobních údajů jsou součástí této smlouvy a uzavřením této smlouvy s námi současně souhlasíte se způsobem, jakým zpracováváme vaše osobní údaje v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Vzhledem k tomu, že internet je globální informační sítí, vás žádáme, abyste vzali v úvahu, že po zařazení obsahu do služby Bonusway může být tento obsah dostupný a viditelný pro uživatele internetu po celém světě.

Pokud propojíte svůj účet na Facebooku s Bonusway účtem, Bonusway obdrží vaše jméno, e-mailovou adresu, pohlaví, profilový obrázek na Facebooku a další informace, které jste veřejně sdíleli ve svém profilu na Facebooku. Bonusway nebude mít přístup k informacím, které nesdílíte veřejně.

7. Role Bonusway

Bonusway se v žádném případě nezapojuje ani není stranou v žádné transakci s Obchodníky, ani není prodejcem nebo dodavatelem produktů nebo služeb, které Obchodníci nabízejí. Z tohoto důvodu se nás netýká žádná z právních závazků, které se vztahují na maloobchodníky s těmito výrobky nebo službami.

Kvůli výše uvedeným skutečnostem nemůžeme ovlivňovat ani neneseme žádnou odpovědnost za:

A. Kvalitu, bezpečnost nebo legalitu služeb nebo produktů poskytovaných Obchodníky,

nebo

B. To, zda Obchodník může a bude poskytovat jakékoliv služby nebo produkty. Uživatelé musí zachovávat přinejmenším takovou opatrnost při provádění transakcí s Obchodníky, jakou by vykonávali při provádění podobných transakcí ve fyzickém obchodě nebo mimo internet. V rozsahu povoleném zákonem se zbavujeme my, naši zaměstnanci a ostatní naši partneři veškeré odpovědnosti, která je založena, nebo spojena s jakýmikoli transakcemi s Obchodníky, včetně (bez omezení) všech reklamací a stížností souvisejících s nerealizovanými nebo realizovanými transakcemi s Obchodníky, poskytování zboží nebo služeb k prodeji a dodání a realizované prodeje nebo dodávky zboží nebo služeb související s jakoukoli transakcí s Obchodníky.

 

8. Zneužití

Bonusway si vyhrazuje jednostranné právo zmrazit nebo odepřít přístup každého uživatele k službě Bonusway nebo její části, pokud podle našeho názoru dotyčný Uživatel nebo uživatelské jméno porušuje jakoukoli část této Smlouvy. Identifikační číslo jednotlivého Uživatele může být použito pouze k uskutečňování nákupů a provádění jiných transakcí jménem samotného uvedeného Uživatele, a nikoliv jménem nebo ke prospěchu jiné osoby nebo skupiny jednotlivců. Uživatelé nesmějí provádět, ani se pokoušet uskutečnit, žádné transakce s žádným Obchodníkem, nebo získat Bonus tím, že (a) poskytnou některé osobní údaje jiné osoby nebo použijí platební metodu, na kterou nemají nárok, (b) využijí nabídky Obchodníků klamavým způsobem , nebo (c) porušením jakýchkoliv ustanovení nebo pravidel, které Bonusway nebo Obchodník na danou transakci nastavili. Každý uživatel je povinen se ujistit, že obsah, který přidal nebo je spojen s jeho účtem:

A. Není hanlivý, urážlivý, ani nevhodný nebo poškozující;

B. Není určen, úmyslně nebo neúmyslně k poškození žádné skupiny;

C. Neobsahuje počítačový virus, makro virus, trojský kůň, červa a podobné škodlivé soubory, které jsou určeny k rušení, přerušení nebo narušení běžných operací počítače nebo k tajnému zachycení informací, použití bez povolení nebo převzetí jakéhokoli systému, dat nebo osobních údajů;

D. Není v rozporu s platnými zákony nebo nařízeními (včetně, ale bez omezení na: zákony na ochranu spotřebitele, zásilkový prodej nebo prodej na dálku, nekalou soutěž, diskriminaci, undirect marketing, copyright, značku a soukromí);

E. Neporušuje práva žádné právnické osoby nebo organizace (včetně všech práv nebo očekávání týkajících se soukromí);

F. Pokud obsah představuje komentář ohledně Obchodníka, je přesný a spravedlivý; a

G. Není použit jako reklama na žádné zboží ani služby.

Pokud u Bonusway služby objevíte něco, co se zdá být v rozporu s některým z výše uvedených požadavků nebo se od nich odchýlí, žádáme vás, abyste nás informovali.

Každý Uživatel si je vědom, že jsme oprávněni, avšak nikoliv povinni odstranit jakýkoli materiál, který vychází z informací, které jsme obdrželi od třetích stran nebo jiných Uživatelů s tím, že porušují tuto Smlouvu.

9. Smlouvy s třetími stranami

Pokud nás někdo kontaktuje v souvislosti s materiálem nebo transakcemi, které jsou nějakým způsobem spojeny s vámi nebo vaším uživatelským jménem, souhlasem s touto Smlouvou nám dáváte právo:

A. Poskytnout veškeré informace a asistenci které budeme potřebovat, abychom mohli reagovat na dotyčný kontakt; a

B. Že budete reagovat rychle (do jednoho týdne) a přesně na zprávu, pokud se rozhodneme předat vám kontakt za účelem získaní vaší odpovědi na danou zprávu.

10. Doplňkové služby

My nebo naši partneři mohou čas od času nabízet nové nebo doplňkové služby prostřednictvím služby Bonusway. Vaše užívání těchto služeb může podléhat dalším podmínkám a pravidlům a tak vás požádáme přijmout tyto dodatečné podmínky. Tyto dodatečné podmínky a pravidla oznámíme ve službě Bonusway vhodným způsobem a v čase, který je stanoven v souladu s použitím těchto doplňkových služeb. Pokud porušujete základní dodatečné podmínky těchto doplňkových služeb, porušujete také tuto Smlouvu.

11. Fungování služby Bonusway

Bonusway si vyhrazuje právo odstranit, upravit nebo zmrazit služby Bonusway z části, nebo v plném rozsahu. Může se jednat o právní důvody týkající se bezpečnostních, technických nebo obchodních problémů. Snažíme se, ale nemůžeme slíbit ani garantovat, informovat o takové aktivitě 30 dní před přijetím takového opatření, s výjimkou situací, kdy to z bezpečnostních nebo z technických důvodů, které by jinak negativně ovlivnily službu Bonusway, není možné. Služba Bonusway může být také čas od času nedostupná, takže ji nelze využít kvůli technickým potížím v Bonusway, nebo na internetu obecně; vždy se snažíme vyřešit tyto obtíže pomocí přiměřených dovedností a úsilí, za předpokladu, že tyto můžeme ovlivnit. Žádáme vás však, abyste zohlednili, že nezaručujeme nepřetržitou dostupnost služby Bonusway ani přístup k obsahu zobrazenému v této službě.

Navzdory výše uvedeným skutečnostem vás chceme ujistit, že veškeré plánované okamžiky, kdy Bonusway služba není k dispozici a o kterých vás budeme vždy informovat předem, budou omezeny na minimum.

Z bezpečnostních a jiných důvodů vás můžeme požádat o změnu hesla nebo dalších informací, které jsou nutné při přihlašování do služby Bonusway; nicméně nikdy vás nežádáme o heslo e-mailem, telefonem nebo jiným způsobem, ale pouze na webových stránkách www.bonusway.cz. Uživatel je jedinou odpovědnou osobou  za důvěrné uchování svého hesla a všech dalších možných identifikačních informací.

12. Povinnosti Bonusway

A. Naším cílem je poskytnout službu Bonusway s přiměřenými dovednostmi a úsilím, ale nemůžeme garantovat a nezaručujeme, že služba Bonusway splní všechny vaše očekávání a požadavky.

B. Bonusway je zodpovědný pouze v takovém rozsahu, jak je uvedeno v této Smlouvě, avšak v žádném případě nemá žádný jiný závazek, povinnost nebo smluvní odpovědnost, týkající se Obchodníkem nebo Uživatelem způsobené škody (včetně nedbalosti, porušení zákonné povinnosti nebo jakékoliv jiné škody).

C. Bonusway nezodpovídá za osobní zranění nebo smrt, která je důsledkem naší nedbalosti.

D. Vždy s ohledem na omezení pododdílu e. je Bonusway odpovědný pouze za smluvní ztrátu nebo škodu, v nárocích na náhradu škody (včetně nedbalosti, porušení zákonné povinnosti nebo jakékoli jiné škody) nebo jinak, a jsou-li tyto skutečnosti výsledkem jednání nebo nedostatku jednání služby Bonusway, jejích zaměstnanců, zástupců nebo subdodavatelů. Kombinovaná odpovědnost společnosti Bonusway v každé po sobě jdoucí dvanáctiměsíční lhůtě, kde se za začátek považuje den, kdy jste získali vaše uživatelské jméno, nebude omezena na více než částku, která byla převedena Uživateli jako hotovost za dobu 12- měsíčního období.

E. Nebudeme zodpovědní vůči vám ani žádné jiné právnické osobě smluvně, týkající se škody (včetně nedbalosti, porušení právní povinnosti nebo jakékoli jiné škody) nebo jinak:

     1. Za ztrátu příjmu nebo podnikání, ztráty, ztrátu očekávaných úspor nebo snížení zisku, nebo

     2. Jakékoli nepřímé, specifické nebo následné škody, nákladů nebo nároků na náhradu škody, a to i tehdy, jsou-li tyto nároky důsledkem nebo vzniklé z důvodu        neposkytnutí služby Bonusway nebo jejích dodávek se zpožděním, nedodržení této Smlouvy, nebo jinak.

     3. Kromě toho, co bylo výslovně uvedeno jinde v této Smlouvě, jsou všechny návrhy, záruky, podmínky a další předpisy (výslovné a implicitní vyplývající ze zákona, aktů nebo jiné) z této Smlouvy vyloučeny, s výjimkou případů podvodu nebo pokud zákon neumožňuje takové vyloučení.

F. Kvůli srozumitelnosti nebude Bonusway vůči vám ani žádné jiné osobě zodpovědný za obsah, který Uživatelé vytvořili nebo kterým přispěli, souvisejících s transakcemi (nebo neobchodními transakcemi) s Obchodníky nebo s jakoukoli činností nebo kontaktem týkajících se tohoto obsahu nebo transakcí.

G. Podmínky této části 12 zůstávají v platnosti i v případě, že by tato Smlouva jinak skončila nebo byla ukončena.

13. Kompenzace

Bonusway si vyhrazuje právo žádat odškodnění za veškeré závazky, nároky na náhradu škody a náklady, které mohou být způsobeny nebo spojené s (a) jakýmkoli porušením této Smlouvy vaším jménem nebo prostřednictvím vašeho jména nebo (b) transakce s Obchodníkem.

14. Přenos Smlouvy na třetí strany

Vyhrazujeme si jednostranné právo převést tuto Smlouvu částečně nebo v plné výši na třetí stranu a uložit nebo postoupit subdodavateli některé nebo všechna naše práva a závazky, které spadají do rozsahu působnosti této Smlouvy. Tuto Smlouvu můžeme rovněž přenést tak, aby záruky, které vám byly poskytnuty podle této Smlouvy, mohly být sníženy. Nesmíte převádět nebo ukončit tuto Smlouvu ani převést žádné z vašich práv nebo závazků podle této Smlouvy na subdodavatele bez předchozího písemného souhlasu společnosti Bonusway.

15. Odstoupení od Smlouvy

Uživatel může kdykoli ukončit používání služby Bonusway. Společnost Bonusway může tuto Smlouvu kdykoli jednostranně ukončit, pokud zjistí, že se Uživatel chová jakýmkoli způsobem nebo v jakékoliv míře proti podnikatelským nebo jiným zájmům společnosti Bonusway. Ukončení okamžitě vstoupí v platnost a Uživatel v takovém případě ztratí neodvolatelně a v plné výši všechen Bonus, který nasbíral pod svým uživatelským jménem Bonusway. V takovém případě má Bonusway také právo zabránit tomu, aby se Uživatel v budoucnu znovu přihlásil nebo registroval do služby Bonusway.

16. Základní ustanovení

Účelem této Smlouvy je obsáhnout všechny aktivity, práva a povinnosti ohledně služby Bonusway; považujeme to za spravedlivé a rozumné. Nahrazuje všechny předchozí Smlouvy a ujednání týkající se služby Bonusway, s výjimkou případů podvodu, které jste mohli spáchat, nebo nečestných informací, které jste mohli poskytnout.

17. Revize této Smlouvy

Vyhrazujeme si právo kdykoli revidovat tuto Smlouvu a zobrazit novou verzi služby Bonusway. V případě že bude tato Smlouva změněna, zobrazíme novou verzi služby Bonusway a nová verze těchto ustanovení a dalších ustanovení okamžitě vstoupí v platnost a od té chvíle bude regulovat službu Bonusway a váš vztah s námi:

A. Pokud byla některá z revizí provedena v operativních částech této smlouvy a revize může mít na vás negativní dopad, máte tři kalendářní dny od zobrazení nové verze, abyste mohli reagovat; pokud nechcete být předmětem nové smlouvy, můžete o tom informovat během těchto tří kalendářních dnů a poté musíte zcela pozastavit používání služby Bonusway.

B. Pokud se revize netýkají operativních částí této Smlouvy, nebo vás nemohou negativně ovlivnit (včetně, mimo jiné, změn kontaktních informací nebo sekcí úprav již obsažených v této Smlouvě), revize vždy vstoupí v platnost okamžitě, nová verze je přidána na webovou stránku (nebo později, což v tom případě bude uvedeno v nové verzi Smlouvy).

18. Obecné ustanovení

Také v případě, že se některé části této Smlouvy nepovažují za platné nebo použitelné, bude tato Smlouva platná a použitelná. Uživatel a Bonusway jsou nezávislé subjekty a účelem této Smlouvy není stanovit ani zakládat žádné zastoupení, partnerství, společný podnik nebo vztah mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem. Pokud v nějaké situaci nereagujeme žádným způsobem, nebo způsobem na který máme právo na základě této Smlouvy na vaše porušení Smlouvy nebo jiných, to nevylučuje naše právo jednat a reagovat na základě této Smlouvy na podobné porušení v budoucnu.

19. Aplikované právo

  1. Tato Smlouva a náš vztah s vámi a se všemi Uživateli podléhá finskému právu.
  2. Vy a Bonusway budeme podléhat příslušnému soudnímu orgánu Finska, pokud jde o spory vyplývající z této Smlouvy.

20. Uchování této Smlouvy

Bonusway neuchovává jednotlivé Smlouvy, které Uživatelé vytvoří při registraci do služby Bonusway. Můžete si je prohlédnout na adrese www.bonusway.cz. Požádáme vás o vytvoření trvalé kopie této Smlouvy vytištěním nebo uložením stažené kopie v počítači. Tato Smlouva existuje pouze v českém jazyku.

21. Remarketing

Ochrana osobních údajů - Bonusway

22. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů - Bonusway - Upravili jsme podmínky ochrany osobních údajů jak nařizuje GDPR.

23. Doplněk k prohlížeči

Bonusway poskytuje doplněk k těm nejoblíbenějším prohlížečům. Tento doplněk usnadňuje sbírání Bonusů tím, že připomene Uživateli možnost získat Bonus na internetových stránkách obchodu.

Pokud se Uživatel rozhodne kliknout na online obchod prostřednictvím doplňku k prohlížeči, Uživatel bude přesměrován na webové stránky Obchodníka. Když Uživatel klikne na odkaz, je do prohlížeče umístěn cookie soubor, který umožňuje sledování Bonusů.

Kontaktní informace

Provozovatelem služby Bonusway.cz je společnost Suomen Ostohyvitys Oy, se sídlem Kalevankatu 30, 00180 Helsinki, Finsko, IČ: 2417875-1. Kontaktní údaje Bonusway.cz jsou uvedeny na stránce www.bonusway.cz. a na uživatelskou podporu je e-mail info@bonusway.cz. Žádáme vás, abyste vzali na všdomí, že všechny kontakty (včetně oficiálních oznámení), které spadají do oblasti působnosti této Smlouvy, musí být zaslány a přijímány e-mailem. Za tímto účelem musíte svou zprávu poslat prostřednictvím kontaktního formuláře nebo na adresu info@bonusway.cz a my vám zašleme odpověď na e-mailovou adresu, kterou uvedete, když se zaregistrujete jako Uživatel. Tento e-mail si můžete následně změnit v nastaveních uživatele na vašem účtu.